Trung tâm phân tích
Quay lại

HPG [KHẢ QUAN +16,3%] - Bắt đầu ghi nhận vốn đầu tư DQSC 2, biên LN gộp năm 2022 giảm từ mức cao - Cập nhật

Chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN đối với Tập đoàn Hòa Phát (HPG). Chúng tôi giữ quan điểm HPG là lựa chọn cổ phiếu hàng đầu của chúng tôi để đầu tư vào lĩnh vực xây dựng của Việt Na đang được hưởng lợi từ việc tăng chi tiêu của Chính phủ khi dịch COVID-19 dần được kiểm soát. Vị thế dẫn đầu của HPG với quy mô lớn và hiệu quả hoạt động đã được khẳng định - cùng với việc mở rộng công suất và đa dạng hóa sản phẩm thông qua việc xây dựng Khu liên hợp Gang thép Dung Quất 1 (DQSC 1) và đầu tư vào DQSC 2 - cho phép HPG tận dụng được tốc độ tăng trưởng xây dựng trong nước trong tương lai. Chúng tôi dự báo tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) LNST sau lợi ích CĐTS đạt 21% trong giai đoạn 2020-2026.


Powered by Froala Editor