Trung tâm phân tích
Quay lại

GVR [KHẢ QUAN +18,7%] - Định giá thấp hơn phản ánh triển vọng chuyển đổi đất chững lại - Cập nhật

- Chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN cho Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) mặc dù điều chỉnh giảm 41% giá mục tiêu xuống còn 16.300 đồng/CP. 

- Giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi chủ yếu do (1) chúng tôi tăng giả định WACC thêm 3,2 điểm % và (2) chúng tôi có định giá thận trọng hơn đối với các dự án trong tương lai của GVR do chúng tôi chỉ đưa các dự án đã nhận được phê duyệt quy hoạch tổng thể vào trong mô hình định giá. Những điều chỉnh này được bù đắp một phần nhờ cập nhật mô hình định giá đến cuối năm 2023. 

- Chúng tôi điều chỉnh giảm 4,3% và 1,1% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS lần lượt cho các năm 2022 và 2023, chủ yếu phản ánh dự báo giá bán trung bình (ASP) thấp hơn của chúng tôi cho mảng cao su tự nhiên do chúng tôi cho rằng nguồn cung toàn cầu sẽ cải thiện trong khi nhu cầu được dự báo sẽ chững lại trong ngắn hạn. Ngoài ra, chúng tôi điều chỉnh giảm 7,5% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 do chúng tôi hiện có quan điểm thận trọng hơn đối với việc GVR mở bán đất KCN của các dự án trong tương lai.

Powered by Froala Editor