Trung tâm phân tích
Quay lại

GAS - MUA - Nền tảng cho ngành năng lượng Việt Nam - Báo cáo lần đầu

PV Gas (GAS) tiến hành niêm yết toàn bộ 1.895 triệu cổ phiếu trên sàn HSX vào ngày 21/05/2012 và trở thành một trong ba mã có giá trị vốn hóa lớn nhất trong VNI.