Trung tâm phân tích
Quay lại

FPT [MUA +37,9%] - Lợi nhuận tăng trưởng tích cực vào năm 2023 - Cập nhật

  • Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA dành cho FPT khi chúng tôi lạc quan về triển vọng tăng trưởng dài hạn của các mảng kinh doanh chính của công ty: Dịch vụ CNTT, Giáo dục và Dịch vụ Viễn thông. 
  • Chúng tôi tăng giá mục tiêu thêm 4% một phần do chúng tôi tăng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2025 thêm 1%, chủ yếu đến từ dự báo cao hơn 10% về lợi nhuận ròng của mảng Xuất khẩu phần mềm (XKPM) vào năm 2023 khi chúng tôi tin rằng chi tiêu CNTT toàn cầu cho dịch vụ số hóa sẽ đạt mức tăng trưởng 2 chữ số trên các thị trường trọng điểm. 
  • Giá mục tiêu của chúng tôi tương ứng P/E năm 2023 của FPT đạt 21 lần, chúng tôi cho rằng mức P/E này là hợp lý với triển vọng lợi nhuận khả quan của công ty. Chúng tôi dự báo CAGR EPS giai đoạn 2022-2025 đạt 20%. 
  • Rủi ro: Cạnh tranh gay gắt từ các công ty viễn thông tích hợp cung cấp cả dịch vụ băng thông rộng cố định và di động; chi tiêu CNTT toàn cầu giảm mạnh hơn dự kiến. 

Powered by Froala Editor