Trung tâm phân tích
Quay lại

FPT - Ban lãnh đạo kỳ vọng mức tăng trưởng mạnh vào năm 2023 - Báo cáo Gặp gỡ NĐT

Chúng tôi đã tham dự cuộc họp gặp gỡ NĐT của CTCP FPT (FPT) tại Hà Nội vào ngày 09/11, cuộc họp thảo luận về KQKD năm 2022 của công ty và đưa ra tóm tắt triển vọng cho năm 2023. Những ghi nhận của chúng tôi từ cuộc họp củng cố quan điểm tích cực của chúng tôi về triển vọng kinh doanh của FPT và phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi.

Powered by Froala Editor