Trung tâm phân tích
Quay lại

DXS [MUA +50,4%] - Mở rộng độ phủ tại thị trường miền Trung và miền Nam - Cập nhật

- Chúng tôi giữ khuyến nghị MUA đối với CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (DXS) dù giảm giá mục tiêu thêm 14% còn 28.200 đồng/cổ phiếu. 

- Giá mục tiêu thấp hơn chủ yếu do (1) chúng tôi giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2022-2026 thêm 7% trong bối cảnh tăng trưởng doanh thu dự kiến thấp hơn và dự báo chi phí lãi vay cao hơn, (2) số dư nợ vay ròng cao hơn tính đến cuối quý 2/2022 và (3) chúng tôi giả định lãi suất phi rủi ro cao hơn 0,5 điểm phần trăm, được bù đắp một phần bởi P/E mục tiêu là 11,0 lần, cao hơn so với mức 10,5 lần trước đây. 

- Chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2022 đạt 973 tỷ đồng (+81% so với mức thấp của năm 2021) do chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận sẽ tăng tốc trong nửa cuối năm 2022, nhờ tình hình hoạt động ổn định của khu vực miền Bắc cũng như sự cải thiện của khu vực miền Trung (doanh thu bắt đầu phục hồi trong quý 2/2022) và các dự án của DXG (Gem Sky World và Gem Riverside) hỗ trợ cho tình hình hoạt động của khu vực miền Nam. Dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2022 của chúng tôi thấp hơn 18% chủ yếu do hoạt động bán hàng 6 tháng đầu năm 2022 yếu hơn dự kiến và dự báo chi phí lãi vay cao hơn của chúng tôi.

Powered by Froala Editor