Trung tâm phân tích
Quay lại

DXG - Lượng bàn giao trong quý 1/2022 chủ yếu đến từ dự án St. Moritz - Báo cáo KQKD

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) đã công bố KQKD quý 1/2022 với doanh thu thuần đạt 1,8 nghìn tỷ đồng (-39% YoY so với mức cơ sở cao của quý 1/2021) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 270 tỷ đồng (-49% YoY so với mức cơ sở cao của quý 1/2021 là 531 tỷ đồng).

Powered by Froala Editor