Trung tâm phân tích
Quay lại

DRC [KHẢ QUAN +15,0%] - Kỳ vọng sự phục hồi ổn định từ mức cơ sở thấp trong quý 3/2021 - Cập nhật

Chúng tôi nâng giá mục tiêu thêm 0,8% lên 37.700 đồng/CP và duy trì đánh giá KHẢ QUAN đối với CTCP Cao su Đà Nẵng (DRC). Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi chủ yếu là do (1) tác động của việc cập nhật mô hình định giá mục tiêu đến cuối năm 2022 và (2) dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2021-2028 cao hơn của chúng tôi (+4,9% so với dự báo trước đó của chúng tôi), được bù đắp một phần bởi tỷ lệ WACC cao hơn của chúng tôi (12,2% so với 11,6% trong dự báo trước đây) do giả định beta cao hơn của chúng tôi cho DRC và những thay đổi trong giả định chi phí vốn chủ sở hữu của chúng tôi.

Powered by Froala Editor