Trung tâm phân tích
Quay lại

DIG - NẮM GIỮ - Cập nhật công ty, đinh giá NAV - Cập nhật

Chúng tôi vừa đến thăm Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (HOSE: DIG) tại Vũng Tàu. Căn cứ vào tình hình thị trường hiện tại, giá cổ phiếu cùng với hiện trạng các dự án, chúng tôi ước tính giá trị tài sản ròng (NAV) của DIG khoảng 3.584 tỷ đồng.