Trung tâm phân tích
Quay lại

DIG - MUA - Quỹ đất sạch lớn với giá hiện tại rất thấp so với giá trị tài sản ròng - Cập nhật

Quỹ đất sạch lớn với giá hiện tại rất thấp so với giá trị tài sản ròng: Nâng khuyến nghị lên MUA: DIG trở thành cổ phiếu yêu thích của chúng tôi sau cuộc gặp tuần trước với Ban Giám đốc DIG và chuyến đi thăm dự án ở Vũng Tàu.