Trung tâm phân tích
Quay lại

DGW - Lợi nhuận quý 1/2022 tăng trưởng mạnh thúc đẩy triển vọng tươi sáng - Báo cáo KQKD

  • CTCP Thế Giới Số  (DGW) đã công bố KQKD quý 1/2022, bao gồm doanh thu đạt 7 nghìn tỷ đồng (+40% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 211 tỷ đồng (+98% YoY), lần lượt hoàn thành 27% và 26% dự báo cả năm tương ứng của chúng tôi. 

Powered by Froala Editor