Trung tâm phân tích
Quay lại

DGC - Công bố các dự án mới chưa có trong dự phóng của chúng tôi - ĐHCĐ bất thường

Chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ bất thường của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) tại Hà Nội vào ngày 10/12, tập trung vào các kế hoạch của công ty cho dự án xút-clo-vinyl (CAV – Nghi Sơn) cùng với các dự án mở rộng công suất, nâng cấp sản phẩm và tiết kiệm chi phí khác. Nhìn chung, những ghi nhận chính của chúng tôi từ ĐHCĐ bất thường cho thấy khả năng nâng dự báo hiện tại của chúng tôi – dù cần thêm đánh giá chi tiết - vì dự báo mới chỉ ghi nhận dự án CAV.

Powered by Froala Editor