Trung tâm phân tích
Quay lại

CTR [MUA +75,1%] - Mảng Towerco tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng; mảng Xây dựng giảm tốc - Cập nhật

- Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với Tổng CTCP Công trình Viettel (CTR) khi chúng tôi kỳ vọng công ty sẽ tiếp tục ghi nhận tăng trưởng EBITDA mạnh mẽ, dẫn đầu bởi mảng Cho thuê hạ tầng (Towerco). 

- Chúng tôi giảm 7% giá mục tiêu chủ yếu do (1) tỷ lệ WACC giả định tăng 40 điểm cơ bản và giảm 14% EV/EBITDA mục tiêu, ngoài ra còn từ (2) điều chỉnh giảm 17% tổng EBITDA dự báo giai đoạn 2023-2026 của chúng tôi cho mảng Towerco của CTR. 

- Chúng tôi kỳ vọng EBITDA của CTR sẽ có tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) là 22% (so với 31% trước đây) cho giai đoạn 2022-2025 — dẫn dắt bởi EBITDA của mảng Towerco tăng 42% CAGR (so với 48% trước đây). Chúng tôi dự báo đóng góp EBITDA của Towerco sẽ tăng từ 22% vào năm 2021 lên 42% vào năm 2025 (so với mức 41% trước đó). 


Powered by Froala Editor