Trung tâm phân tích
Quay lại

CTR [MUA +27,6%] - Trên đường trở thành công ty cho thuê hạ tầng viễn thông (towerco) hàng đầu Việt Nam vào cuối năm 2021 - Cập nhật

  • Chúng tôi nâng khuyến nghị từ KHẢ QUAN lên MUA khi chúng tôi kỳ vọng Tổng CTCP Công trình Viettel (CTR) sẽ tận dụng đà tăng trưởng tiêu thụ dữ liệu di động ngày càng tăng của Việt Nam, nhờ mảng cho thuê hạ tầng (towerco) hấp dẫn.   

Powered by Froala Editor