Trung tâm phân tích
Quay lại

CII - Ngừng theo dõi

  • Chúng tôi ngừng theo dõi cổ phiếu của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (CII) do bố trí lại nguồn lực nghiên cứu và phân tích.    
  • Giá mục tiêu gần nhất của chúng tôi là 23.300 đồng/cổ phiếu và khuyến nghị gần nhất là PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG, như đã phát hành trong báo cáo cập nhật ngày 30/08/2022. 
  • Các dự báo và khuyến nghị trước đây của chúng tôi đối với cổ phiếu này sẽ không còn hiệu lực

Powered by Froala Editor