Trung tâm phân tích
Quay lại

Cập nhật vĩ mô - Thống đốc tái khẳng định sẽ giảm lãi xuất

Sau bài phỏng vấn kêu gọi giảm lãi suất vào đầu tháng 8, trong ngày hôm nay, thống đốc khẳng định lại thông điệp này trên Thời Báo Kinh tế Sài gòn. Sau đây là nội dung chủ yếu của bài phỏng vấn: