Trung tâm phân tích
Quay lại

Cập nhật Vĩ mô - Thị trường lao động còn khó khăn dù đã khởi sắc trong quý 4/2021

Theo khảo sát của Tổng cục Thống kê (TCTK), số người chịu tác động tiêu cực bởi dịch COVID-19 đã giảm còn 24,7 triệu người trong quý 4/2021 (giảm 3,5 triệu người so với quý trước - QoQ). Trong đó, 9,1% số người bị mất việc làm, 50,1% phải tạm nghỉ/ngừng sản xuất kinh doanh, 35,7% bị cắt giảm giờ làm hoặc buộc phải nghỉ giãn việc và 68,3% bị giảm thu nhập.

Powered by Froala Editor