Trung tâm phân tích
Quay lại

Cập nhật Ngành Nước - Nguồn cung nước sạch sẵn sàng cho sự phục hồi của nền kinh tế

Khoản đầu tư 1 tỷ USD của LEGO vào tỉnh Bình Dương sẽ hỗ trợ nhu cầu nước trong dài hạn. LEGO đặt mục tiêu đầu tư 1 tỷ USD để xây dựng nhà máy tại Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore 3 (VSIP 3). Công ty đặt mục tiêu động thổ vào năm 2022 và đưa nhà máy vào hoạt động vào năm 2024. Chúng tôi tin rằng BWE (công suất 750.000 m3/ngày) và TDM (công suất 250.000 m3/ngày) sẽ được hưởng lợi từ nhu cầu nước dân cư cao hơn khi công nhân mới di cư đến tỉnh Bình Dương để làm việc cho LEGO.

Powered by Froala Editor