Trung tâm phân tích
Quay lại

BSR [MUA +30,8%] - Định giá hấp dẫn khi lợi nhuận đạt mức cao kỷ lục - Cập nhật

Chúng tôi giữ khuyến nghị MUA và quan điểm lạc quan đối với CTCP Lọc hóa Dầu Bình Sơn (BSR) do lợi nhuận mạnh mẽ trong giai đoạn 2022-2023 được củng cố bởi biên xăng dầu tăng mạnh và tiềm năng dài hạn từ kế hoạch vốn XDCB hiệu quả hơn cho việc nâng cấp và mở rộng. BSR có định giá hấp dẫn với P/E năm 2023 và EV/EBITDA năm 2023 lần lượt là 7,9 lần và 4,5 lần - chiết khấu khoảng 20% và 55% so với các trung vị 6 năm của các công ty cùng ngành.

Chúng tôi không thay đổi giá mục tiêu do 1) chúng tôi tăng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2022-2023 thêm 2,0 lần tương ứng với dự báo biên xăng dầu cao hơn, bù đắp cho 2) tác động tiêu cực của việc tăng dự báo WACC thêm 50 điểm cơ bản. Chúng tôi gần như giữ nguyên dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2031.

Chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận sẽ tăng gấp đôi YoY vào năm 2022 nhờ biên xăng/dầu diesel/nhiên liệu máy bay tăng mạnh khoảng 36%/10/4 lần YoY và nhà máy lọc dầu hoạt động hết công suất. 

Powered by Froala Editor