Trung tâm phân tích
Quay lại

BMP [PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG +7.2%] - Kỳ vọng lợi nhuận phục hồi vào năm 2022 nhờ sản lượng bán cao hơn - Cập nhật

Chúng tôi duy trì khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG cho CTCP Nhựa Bình Minh (BMP) và tăng giá mục tiêu thêm 8% lên 61.700 đồng/CP do tác động của việc cập nhật giá mục tiêu đến cuối năm 2022 và tỷ lệ WACC thấp hơn, bù đắp cho mức giảm 1% trong dự báo tổng lợi nhuận giai đoạn 2022-2025 của chúng tôi.

Powered by Froala Editor