Trung tâm phân tích
Quay lại

Báo tháng 1/2011 - Cập nhật vĩ mô và thị trường tháng 1/2011

Mặc dù chính sách tiền tệ thắt chặt đã được áp dụng từ tháng 11/2010, kinh tế vẫn trên đà tăng trưởng tốt.