Trung tâm phân tích
Quay lại

Báo cáo Trái phiếu Tiền tệ - Thanh khoản dồi dào trong tháng 8

Lợi suất giảm nhờ thanh khoản dồi dào và nhu cầu tái đầu tư 

- Trong tháng 8, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã phát hành 29,7 nghìn tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ (TPCP), tăng 5,9% so với tháng trước (MoM). Tính đến cuối tháng 8, KBNN đã phát hành 57,8 nghìn tỷ đồng TPCP tính từ đầu quý 3 và 199 nghìn tỷ đồng tính từ đầu năm (YTD), hoàn thành 48,1% kế hoạch quý 3 và 56,9% kế hoạch cả năm. Trong khi đó, chúng tôi ước tính có khoảng 153 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ đã đáo hạn trong 8 tháng đầu năm 2021, kết quả phát hành ròng 45,9 nghìn tỷ đồng, giảm 55,3% YoY. 

- Tổng giá trị giao dịch trên thị trường thứ cấp giảm 11,1% MoM nhưng tăng 11,9% YoY trong 8 tháng đầu năm năm 2021. 

- Lợi suất trái phiếu giảm ở tất cả các kỳ hạn do thanh khoản trong hệ thống ngân hàng dồi dào. Trên thị trường thứ cấp, lợi suất các kỳ hạn 5 năm và 15 năm giảm mạnh nhất, 18 điểm cơ bản so với tháng trước, xuống còn lần lượt 0,91% và 2,3% vào cuối tháng, trong khi lợi suất kỳ hạn 10 năm giảm 10 điểm cơ bản MoM còn 2,11%. 

- Trong tháng 8, các nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 769 tỷ đồng, tăng 42,9% MoM, nâng tổng giá trị mua ròng của khối ngọai trong 8 tháng năm 2021 lên 10,9 nghìn tỷ đồng so với mức 764 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. 

- Chúng tôi ước tính VST cần phát hành thêm 62,2 tỷ đồng (2,7 tỷ USD) để hoàn thành kế hoạch phát hành trong quý 3, cao gấp đôi khối lượng phát hành trong tháng 8. Nguồn cung trái phiếu dự kiến tăng có thể thúc đẩy xu hướng tăng của lợi suất trái phiếu. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng thanh khoản hệ thống ổn định sẽ giúp lợi suất trái phiếu duy trì ở mức thấp. 


Powered by Froala Editor