Trung tâm phân tích
Quay lại

Báo cáo Trái phiếu Tiền tệ - Kho bạc Nhà nước hoàn thành kế hoạch phát hành quý II

Nhu cầu tái đầu tư cao tiếp tục tạo áp lực lên lợi suất TPCP Trên thị trường sơ cấp, giá trị Trái phiếu Chính phủ (TPCP) phát hành giảm 28% từ mức cao nhất trong 8 tháng được ghi nhận vào tháng 5 còn 31,8 nghìn tỷ đồng trong tháng 6. Phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi, 28 nghìn tỷ đồng TPCP đáo hạn vào tháng 6 đã thúc đẩy nhu cầu tái đầu tư, khiến lợi suất trái phiếu giảm nhẹ.