Trung tâm phân tích
Quay lại

Báo cáo tháng 9/2011 - Cân bằng giữa tăng trưởng và ổn định

Kể từ giữa tháng Tám, NHNN đã có nhiều nỗ lực hướng tới nhằm cân bằng hơn giữa mục tiêu ổn định và tăng trưởng kinh tế.Trong thời gian gần đây, NHNN thực thi nhiều biện pháp hơn khi giảm lãi suất tiền đồng và tăng thanh khoản trong hệ thống. Lãi suất cho vay giảm 0,5-1%, so với tháng trước đó ở mức 19-20%, trong khi lãi suất huy động giảm mạnh về 14% theo quy định trần lãi suất huy động của NHNN.