Trung tâm phân tích
Quay lại

Báo cáo tháng 8/2011 - Lạm phát tăng chậm nhưng vẫn cao

Lạm phát vẫn là mối quan tâm chính từ đây đến cuối năm. Kể từ giữa tháng Tám, giá thịt heo bắt đầu giảm nhẹ so với tháng Bảy sẽ là yếu tố hỗ trợ tích cực cho CPI trong tháng 9 khi giá thịt heo tăng đáng kể từ đầu năm cho đến nay đã khuyến khích cung về thịt heo tăng trở lại.