Trung tâm phân tích
Quay lại

Báo cáo tháng 3/2011 - Tăng trưởng chậm lại nhưng lạm phát vẫn còn là mối lo ngại

Các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô trong quý 1 cho thấy, nền kinh tế tăng trưởng chậm hơn so với cùng kỳ năm ngoái là do tiền tệ thắt chặt và giảm chi tiêu chính phủ.