Trung tâm phân tích
Quay lại

Báo cáo chiến lược 2022 - Từ đại dịch đến bình thường mới

Chúng tôi giả định rằng các gián đoạn từ dịch COVID-19 sẽ giảm dần trong năm 2022 khi tỷ lệ tiêm chủng cao hơn hỗ trợ quá trình chuyển đổi từ một đại dịch toàn cầu sang một loại bệnh đặc hữu nhưng ít gây tử vong hơn.

Powered by Froala Editor