Trung tâm phân tích
Quay lại

Báo cáo cập nhật ngành Bất động sản - Thị trường bất động sản được hỗ trợ

Ngày 10/04/2012, nhà nước đã ban hành văn bản 2056/NHNN-CSTT nhằm hỗ trợ thị trường bất động sản.