Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin sáng 30-12-2010

Chỉ số đi ngang, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhẹ VNIndex gần như đi ngang khi đóng cửa ở mức 478.7 điểm, giảm 0.5 điểm, tương đương 0.12% so với ngày thứ Ba.