Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin sáng 25/10/2010

Mặc dù có sự điều chỉnh tăng nhẹ, VNIndex vẫn đóng cửa phiên cuối tuần thấp hơn 2,8% so với tuần trước đó.