Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin sáng 24-12-2010

Trong bối cảnh thanh khoản giảm dần, thị trường tiếp tục có một phiên giảm điểm trong ngày giao dịch 23/12.