Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin sáng 24-02-2011 Lạm phát cả nước cao nhất kể từ tháng 2/2009 – Cập nhật FPT

Trong hôm thứ Tư, các cơ quan truyền thông đưa tin Thủ tướng Chính phủ đã gặp gỡ các chuyên gia tư vấn cấp cao và các chuyên gia kinh kinh tế để tìm giải pháp khả thi nhằm kiềm chế lạm phát và ổn định nền kinh tế.