Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin sáng 22-02-2011 Số liệu ban đầu về lạm phát gây lo lắng cho nhà đầu tư cá nhân trong nước

Hàng loạt sự kiện xảy ra trong thời gian gần đây như việc phá giá nội tệ, nguy cơ lạm phát cao và các biện pháp có phần chậm trễ của Chính phủ đã tác động mạnh đến tâm lý các nhà đầu tư cá nhân.