Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin sáng 21-02-2011 Chính phủ đang xem xét sử dụng chính sách thắt chặt tiền tệ và tài khóa

Ngân hàng Nhà nước đã bắt đầu cho thấy ý định thắt chặt chính sách tài khóa và tiền tệ để kiểm soát lạm phát.