Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin sáng 17-02-2011 Khối lượng giao dịch giảm trên cả 2 sàn với thanh khoản thấp

Niềm tin đối với tiền đồng vẫn chưa hồi phục do nhà đầu tư đang lo ngại lạm phát tăng cao sau khi chính phủ dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát giá.