Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin sáng 16-12-2010

Moody hạ mức đánh giá tín nhiệm đối với Việt Nam, mức độ biến động của thị trường có thể gia tăng