Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin sáng 16-02-2011 Tăng trưởng tín dụng tháng 1 giảm, chỉ đạt 0,43% trong khi tổng phương tiện thanh toán giảm 0,33%

Trong hôm thứ Ba, NHNN đã công bố các dữ liệu ngân hàng trong ba tuần đầu của tháng 1.