Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin sáng 09/11/2010

Thị trường đã có phiên mở cửa đầu tuần với nhiều dao động trong phiên nhưng đóng cửa giảm nhẹ với 154 cổ phiếu giảm điểm, 55 cổ phiếu tăng điểm và 62 cổ phiếu đứng giá.