Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin sang 05-10-2011 - Cả hai thị trường giảm điểm dù lực mua vào chứng khoán có tăng – Ngân hàng nhà nước điều chỉnh tỷ giá tăng nhẹ

Ngân hàng nhà nước điều chỉnh tỷ giá tăng nhẹ Áp lực tỷ giá tăng trên thị trường tự do đã dẫn đến việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) điều chỉnh tỷ giá chính thức lên 10 đồng, từ 20.628 đồng/USD tại thời điểm 24/8 lên 20.638 đồng/USD. Tuy nhiên, tỷ giá tại thị trường tự do đã tăng lên 21.650 đồng/USD, cao hơn trần biên độ giao dịch là 3,86%.