Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin sáng 05/10/2010

Những thông tin cập nhật về tình hình kinh tế vĩ mô bao gồm nợ công dự báo sẽ tiếp tục tăng và bằng khoảng 52,6% GDP năm 2010 và 60% GDP trong năm 2011,