Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin sáng 04-01-2011

Chỉ số VNIndex kết thúc năm 2010 ở mức 484.66 điểm, tăng 3.26 điểm tương ứng với mức tăng 0.68% trong những phút cuối do tác động làm đẹp giá trị tài sản ròng cuối năm.