Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin ngày 19-03-2012 - Thị trường chờ đợi thông tin lạm phát

Nhà đầu tư chờ đợi thông tin CPI và Đại hội cổ đông – Hai sàn đóng cửa trái chiều nhưng gần như không thay đổi so với phiên cuối tuần do nhà đầu tư đang chờ đợi các thông tin vĩ mô dự kiến sẽ công bố trong tuần này. Trước những quan ngại về ảnh hưởng của việc tăng giá xăng lên CPI tháng Ba, giao dịch của nhà đầu tư đã giảm khá mạnh. CPI và Đại hội cổ đông của các công ty đang là mối quan tâm hàng đầu của nhà đầu tư, do đó chúng tôi dự báo lượng cầu vẫn ở mức thấp cho đến khi có thêm thông tin