Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 6-8-2013 - Bluechip giúp VNI phiên ATC – Cập nhật DHG – KQLN 6T đầu năm của DPM và DCM

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng mức tăng điểm trong phiên hôm nay vẫn chưa cải thiện tích cực trong xu hướng ngắn hạn, đặc biệt dòng tiền vẫn chưa thực sự được thu hút mạnh trở lại mà chủ yếu là đột biến bất ngờ đến từ dòng tiền của khối ngoại. Chỉ báo tâm lý của chúng tôi vẫn ở mức thận trọng, đặc biệt hai chỉ số đang giao dịch ở trạng thái qua mua trong 5 phiên gần nhất cho nên đây là tín hiệu trở ngại cho xu hướng ngắn hạn.