Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 31-10-2018 - Thị trường trải qua phiên giao dịch tích cực nhất trong 6 tháng - GAS, PVS, VHM, VRE, BVH, CII, CTG, GMD, HSG, KBC, SAB, VIC, VJC

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của VN-Index, VN30 vẫn duy trì ở mức Tiêu cực với kháng cự MA10 nằm tại 920 điểm và 902 điểm còn kháng cự MA20 nằm tại 945 điểm và 925 điểm. Trong khi đó, tín hiệu của HNX-Index đã được cải thiện lên mức Trung tính với kháng cự MA20 nằm tại 107,5 điểm. Dự báo, thị trường với đại diện là chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục có quán tính tăng vào ngày mai để kiểm định kháng cự tại 917-920 điểm.