Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 31-10-2017 - Thị trường giảm điểm khi ROS đảo chiều - MSN, HT1, NLG, VPB, ACB, CII, CTG, GTN, HSG, KBC, NVL, PVD, PVT, TLG, VJC, VNM

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn hiện vẫn duy trì ở mức Tích cực đối với VN-Index và VN30 với các ngưỡng hỗ trợ MA10 lần lượt nằm tại 832 điểm và 823 điểm, trong khi kháng cự tương ứng tại 840 điểm và 835 điểm. Trong khi đó, HNX-Index và VNMidcap tiếp tục duy trì tín hiệu ngắn hạn Tiêu cực, đồng thời hạ tín hiệu trung hạn xuống một cấp, lần lượt là Trung tính với HNX-Index và Tiêu cực với VNMidcap.