Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 31-07-2020 - Các mức tăng từ VIC, VHM không thể đưa VN-Index chốt phiên sắc xanh - FPT, CTD, ACV, GEX, HVN, NVL, PC1, PTB, SSI, VHC, VTP

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật Ngắn hạn và Trung hạn của VN-Index, VN30, VNMidcap và Vnsmallcap vẫn duy trì ở mức Tiêu cực. HNX-Index cũng đang có tín hiệu ngắn hạn Tiêu cực, tuy nhiên tín hiệu trung hạn đang tạm giữ ở mức Trung tính khi hỗ trợ MA200 tại 107 điểm chưa bị phá vỡ.