Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 31-07-2013 - Xăng và điện – FPT có TGĐ mới – VNM đầu tư vào NZ và Mỹ - BC sơ bộ DIG 6T đầu năm

Quan điểm kỹ thuật: Nhiều khả năng nhịp tăng có thể sẽ tiếp tục diễn ra đầu phiên ngày mai. Nhưng chúng tôi tiếp tục giữ quan điểm thận trọng ở xu hướng hiện tại và khả năng thị trường có thể xác lập mức đáy mới ở các nhịp giảm điểm mạnh trong những phiên tới.