Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 31-05-2019 - Thị trường giảm mạnh với ảnh hưởng từ GAS - VEA, ACV, CTG, PC1, TCM, TPB

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn đã chuyển về mức Tiêu cực tại tất cả các chỉ số, bao gồm VN-Index, VN30 và HNX-Index với kháng cự MA5 phía trên lần lượt nằm tại 965 điểm, 880 điểm và 105 điểm. Trong khi đó, dù VN30 và HNX-Index đã quay trở lại thị trường con gấu (bear market), VN-Index chưa đánh mất hỗ trợ trung hạn tại 957-959 điểm. Dự báo trong phiên giao dịch tới, thị trường có thể tiếp tục có quán tính giảm trong phiên sáng để VN-Index kiểm định hỗ trợ tại 957-959 điểm. Tuy n