Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 31-01-2020 - Thị trường giảm xuống gần mức thấp nhất 1 năm qua - HDB, KBC, PC1, VJC, VRE, VTP

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn và trung hạn của HNX-Index đã chuyển xuống mức Tiêu cực, đồng pha với tín hiệu của các chỉ số còn lại. Như vậy, các chỉ số đã xác nhận lẫn nhau về việc chuyển về Bear market trung hạn. Theo đó, xu hướng của thị trường từ 1-3 tháng tới theo chúng tôi sẽ là đi xuống, mặc dù trong ngắn hạn, thị trường có thể xuất hiện sự phản kháng nhất định khi mà VN-Index chạm vào hỗ trợ Fibonacci tại 930 điểm. Trong kịch bản này, chỉ số sàn HOSE sẽ có xu hướng hồi