Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 30-11-2020 - Chỉ số VN-Index kết thúc chuỗi tăng 9 phiên liên tiếp - ACV, BSR, DRC, FRT, KDH, SAB, SSI, TCM, VIB

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn duy trì ở mức Tích cực đối với tất cả các chỉ số. Ngưỡng hỗ trợ MA10 ngày của VN-Index, VN30, HNX-Index đang lần lượt nằm tại 995 điểm, 958 điểm và 147 điểm. Trong khi đó, hỗ trợ MA5 của VNMidcap, VNSmallcap nằm tại 1082 điểm và 913 điểm.